Амортизація

Що таке амортизація:

Амортизація - це процес, який гасить борги за допомогою періодичних платежів, це зникнення боргу через його розряд .

При амортизації кожний внесок є частиною загальної суми, включаючи відсотки та залишок залишку. Амортизація є широко використовуваним терміном у бухгалтерському обліку, фінансовому менеджменті та математиці. Амортизація - це сума погашення основної суми або виплати відсотків за балансом боржника.

Амортизація також присутня у сфері бухгалтерського обліку, тобто процес, який робить активи, класифіковані в балансовому рахунку, недосяжними, а також можуть бути пов'язані з амортизацією, яка є зменшенням вартості активів, як вони використовуються.

У межах амортизації включені терміни, що є часом, необхідним для оплати всіх платежів; амортизаційні виплати, що є періодично повернутою сумою та виплатами, що є сумою амортизації, з додаванням відсотків і податків.

Існує кілька систем погашення, найвідомішою є французька система, яка також називається таблицею цін, коли платежі є однаковими протягом усього періоду, американська система погашення, коли платіж здійснюється наприкінці, і Система амортизації є постійною і змішаною.