Cognoscente

Що таке Cognoscente:

Cognoscente є прикметник, який кваліфікує людину, яка шукає або приймає знання про щось, також використовується для позначення особи, яка має здатність знати і засвоювати знання.

Так званий сентиментальний суб'єкт є протилежним неосвіченому суб'єкту, який у свою чергу відсутній у волі знати, знати і засвоювати нову інформацію. Когнітивна людина наділена пізнанням, тобто здатністю набувати і обробляти знання.

У психолого-педагогічних дослідженнях знання - це особа, яка підлягає психолого-педагогічному моніторингу, допомагаючи будувати або зміцнювати автономію набуття знань і спираючись на власну здатність мислити.

Когнітивна етимологія в латинському cognoscere, що означає "дізнатися про" або "знати про", утворений від латинського слова gnoscere, що буквально означає "знати" або "знати".

Основними ознаками синонімів є: когнітивний і когнітивний.

Дізнайтеся більше про значення пізнавального.

Cognoscent та Cognizable

Вони є невід'ємною частиною процесу знань. Когнітив - це мисляча істота, людина, яка володіє пізнавальною здатністю вчитися, знати і знати щось або щось.

З іншого боку, пізнаваність полягає в самому знанні, тобто в тій речі, яка може бути відома суб'єктом розуміння.