Словник

Що таке словник:

Словник - це набір термінів і виразів, які належать до мови, але можуть також посилатися на групу слів, відомих певній людині або групі, будь то соціальний, віковий, регіональний, серед інших.

Словник можна вважати таким же, як глосарій, лексикон або словник, що означає накопичення різних слів і їх значень.

Дізнайтеся більше про значення Lexicon.

Словник можна розуміти як сукупність слів, що належать мові даної країни, а також діалект даного народу, і як технічна мова, що характерно для певної групи професіоналів.

Приклад: медичний словник, видобувна лексика, іспанська лексика, англійська лексика, корінний словник тощо.

Кожен індивідуум має свій власний словник, сформований сполученням всіх слів, які він знає, використовує і знає його значення.

Коли говориться, що людина має «багатий словник» або «вивчений словник», це означає, що він / вона знає і використовує велику кількість слів (слів), а також їх значення.

"Багатство" словника будується відповідно до рівня освітньої інструкції, яку людина отримує протягом свого життя.