Діалектичний матеріалізм

Що таке діалектичний матеріалізм:

Діалектичний матеріалізм є філософією, яка виникла в Європі на основі творів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса .

Це філософська теорія, концепція якої передбачає, що реальність суспільства визначається матеріальними засобами на основі досліджень, які можуть бути проведені, наприклад, в економіці, географії, науці тощо.

Маркс і Енгельс знайшли через цю теорію спосіб розуміння соціальних процесів, що відбувалися протягом всієї історії.

Статуї Карка Маркса (ліворуч) та Фрідріха Енгельса (праворуч) у Берліні, Німеччина.

Характеристика діалектичного матеріалізму

Перевірте нижче основні характеристики діалектичного матеріалізму.

  • Вона вважає, що матеріальні засоби, а не конкретні, визначають і соціальну реальність.
  • Вона грунтується на діалектиці для розуміння соціальних процесів.
  • Не погоджується з концепцією, що історія є статичною і остаточної.
  • Абсолютно протистоїть ідеалізму.
  • Вона досліджує історичні факти на основі суперечливих елементів.
  • Він стверджує, що будь-який аналіз повинен оцінювати ціле, а не тільки об'єкт даного дослідження.

Основні принципи діалектичного матеріалізму

Діалектичний матеріалізм поділяється на чотири основоположні принципи .

Вони:

  • Історія філософії охоплює процес конфлікту між ідеалістичним принципом (який ґрунтується на ідеях, думках і абстрактному в цілому) і матеріалістичному принципу (який ґрунтується на конкретних матеріалах, фактах і дослідженнях).
  • Кожна людина відповідає за визначення своєї свідомості, а не за іншу.
  • Матерія діалектична, а не метафізична, тобто вона постійно змінюється, а не статична.
  • Діалектика - це вивчення протиріч у сутності речей; Її дослідження ґрунтуються на порівнянні протиріч, аналізуючи ціле.

Різниця між матеріалізмом і ідеалізмом

Матеріалізм виник в опозиції до ідеалізму .

Марксистський матеріалізм стверджує, що ідеї мають фізичне походження і тому ґрунтуються на даних, результатах і досягненнях науки.

Філософський ідеалізм, у свою чергу, приписує духу поняття реальності і стверджує, що ідеї є божественними творіннями або що вони підкоряються волі божеств або інших надприродних сил.

Матеріалізм абсолютно протистоїть ідеалізму, і головна відмінність між ними полягає в тому, що для колишньої реальності є матеріальним, а отже і конкретним;

Різниця між діалектичним матеріалізмом і історичним матеріалізмом

Хоча обидва були розроблені Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом, діалектичний матеріалізм і історичний матеріалізм - це зовсім інші поняття.

У той час як діалектичний матеріалізм складається з марксистського методу міркування, який вважає, що весь аналіз має бути зроблений загальним шляхом, не розглядаючи тільки предмет дослідження, а також факти, ідеї та дані, що суперечать йому, історичний матеріалізм - це форма Марксистська інтерпретація історії щодо боротьби соціальних класів.

Згідно історичного матеріалізму, суспільство розвивається через протистояння між різними соціальними класами.

Дізнайтеся більше про діалектику та історичний матеріалізм.

Марксистська діалектика

Карл Маркс звернувся до діалектики для вирішення історичних питань.

Однією з основ історичної діалектики є те, що ніщо не може вважатися вічним, оскільки все перебуває в постійній еволюції і зміні. При цьому Маркс розглядає природну еволюцію історії, не визнаючи її статичною.

Марксистська діалектика базувалася на діалектиці, яку виступав Фрідріх Гегель, але з деякими розбіжностями.

Бюст Гегеля з його ініціалами (Георг Вільгельм Фрідріх Гегель) в Берліні, Німеччина.

Маркс погодився з концепцією гегелівської діалектики щодо того, що ніщо не є статичним і що все перебуває в постійному процесі змін. Згідно з цим підставою A може стати B або навіть замінити C.

Однак фундаментальний принцип Гегеля полягає в тому, що людський досвід залежить від сприйняття розуму, що повністю протиставляється тому, що пропагував Маркс.

Для Маркса ця концепція була надто абстрактною для вирішення таких питань, як соціальна нерівність, економічне та політичне відчуження, експлуатація та бідність.

Марксистська діалектика вважає, що реальність слід аналізувати в цілому, через протиріччя. Наприклад, щоб проаналізувати концепцію, вона не тільки повинна бути вивчена, проаналізована і врахована, а й інша концепція, яка суперечить їй.

Таким чином, буде зроблено протистояння між двома протилежними поняттями, щоб досягти висновку.

Зв'язок між матеріалізмом і діалектикою

Логіку поняття діалектичного матеріалізму можна пояснити самим призначенням:

Матеріалізм : основа теорії ґрунтується на матеріальних засобах на шкоду абстрактним засобам, таким як думки та ідеї.

Діалектика : теорія була охарактеризована як діалектика, оскільки її логіка полягає в тлумаченні процесів як протиставлення сил, які в цілому завершуються рішенням.