Значення соціальної психології

Що таке соціальна психологія:

Соціальна психологія є галуззю вивчення психології, яка фокусується на аналізі поведінки особистості перед їх соціальними відносинами .

Соціальна психологія - це сфера, що лежить на межі між психологією та соціологією, на думку деяких теоретиків. Насправді, точка, яка розрізняє обидві, полягає в тому, що об'єкт вивчення психології зосереджується на особистості, тоді як соціологія зосереджується на соціальній групі.

Однак, як об'єкт дослідження, соціальна психологія може мати два аспекти: психологічний або соціологічний. Психологічна соціальна психологія просто пояснює дії індивідуума від стимулів, які він отримує ззовні (його почуття, поведінка і думки, наприклад). Соціологічна соціальна психологія вивчає явища, що виникають у різних групах від взаємодії людей з ними.

Дізнайтеся більше про значення соціології.

Метою соціальної психології є виявлення рис, які зв'язують окремих осіб з групами. Згідно з цією лінією вивчення, всі люди будуть поводитися по-різному, коли вони вставляються в соціальну сферу, відмінну від тієї, яка представлена, коли вони самі.

Соціальна психологія як і раніше вивчає взаємозалежність між індивідами, так само як і людську обумовленість, тобто, оскільки зовнішні подразники живуть у суспільстві, можуть втручатися в думку і, отже, у поведінку людини.

Розвиток теоретичних досліджень у сфері соціальної психології, особливо з питань кондиціонування, є автором німецько-американського психолога Курта Левіна (1890-1947), який багато хто вважає основоположником соціальної психології.

Дізнайтеся більше про значення психології.