Гносіологія

Що таке гносіологія:

Gnosiology (або gnosisology) є частиною філософії, яка вивчає людські знання . Вона формується з грецького терміну " гнозис ", що означає "знання" і " логос ", що означає "вчення, теорія".

Це можна розуміти як загальну теорію пізнання, в якій вона відбивається на узгодженні думки між суб'єктом і об'єктом. У цьому контексті об'єкт - це що-небудь поза духом, ідеєю, явищем, поняттям і т. Д., Але суб'єкт свідомо його бачить.

Метою гносіології є задуматися про походження, сутність і межі знань, про когнітивний акт (знаючи дію).

Епістемологія також є теорією пізнання, але відрізняється від гносіології, оскільки вона пов'язана з науковим знанням (епістемою), тобто науковим дослідженням і всіма пов'язаними з ним принципами, законами і гіпотезами.