Хімія

Що таке хімія:

Хімія - це наука, яка присвячена вивченню матерії з урахуванням її складу, реакцій і перетворень.

Основними напрямками, у яких ділиться хімія, є:

Біохімія (біологічна хімія): вивчає процеси, реакції та хімічні взаємодії в живих організмах.

Фізико-хімія (Physical Chemistry): дисципліна, що об'єднує науки фізики і хімії для вивчення фізичних і хімічних властивостей речовини. Вона охоплює інші важливі дисципліни, такі як хімічна кінетика, квантова механіка, спектроскопія та електрохімія, хімічна термодинаміка та термохімія.

Аналітична хімія : галузь хімії, яка аналізує зразки матеріалів для визначення хімічного складу та структури.

Мінеральна хімія : галузь хімії, яка вивчає метали та їх комбінації.

Органічна хімія : галузь хімії, що включає вивчення всіх вуглецевих сполук, аналіз структури, властивостей, складу та хімічних реакцій.

Неорганічна хімія : галузь хімії, яка вивчає властивості та реакції неорганічних сполук - кислот, основ, солей та оксидів.

Ядерна хімія (радіоактивність): вивчає матеріальні та енергетичні явища, що відбуваються в ядрі атомів.

Вона номінована «хімік», професіонал, що пройшов курс хімії. Його сфера знань зосереджена на дослідженні речовин і сполук, а також у створенні і розробці нових матеріалів і хімічних речовин в лабораторіях.