Популярна культура

Що таке популярна культура:

Популярна культура є виразом, що характеризує набір культурних елементів, специфічних для суспільства нації чи регіону.

Часто класифіковану як традиційна культура або масова культура, популярна культура являє собою сукупність проявів, створених групою людей, які мають активну участь у них. Популярну культуру легко узагальнити і висловлює ставлення, прийняте кількома поколіннями щодо певної проблеми суспільства. Переважна більшість популярної культури передається усно, від старих елементів суспільства до молодших.

Популярна культура відбувалася через постійну взаємодію між людьми з різних регіонів і потребою людини вкладатись у його оточення. Соціологія та етнологія, які вивчають популярну культуру, не призначені для прийняття оціночних суджень, а для виявлення постійних і цілісних проявів всередині нації або спільноти.

Деякі вчені вказують на те, що в кожній людині є поняття про те, що є популярним, яке визначається традицією та спільнотою.

На популярну культуру впливають переконання людей, що розглядаються, і формується завдяки контакту між окремими людьми. Це може включати такі області, як музика, література, гастрономія тощо.

Бразильська популярна культура

Бразильська популярна культура характеризується різними культурними категоріями, викликаними регіоналізмом. У бразильській популярній культурі можна перевірити варіації в музиці, танці і гастрономії. Важливими елементами бразильської популярної культури є сертанея музика, капоейра, фольклор, література корделів, самба. В області гастрономії, кухня Bahian є однією з найбільш оцінених у Бразилії.

Популярна культура і масова культура

На думку деяких авторів, можна лише розрізняти популярну культуру і масову культуру, коли час поділяє, що таке мода і обставина, стаючи частиною сутності народу. У цьому випадку слово «маса» не відноситься до соціального класу, а до великої кількості людей всередині суспільства.

Хоча ці два вирази часто використовуються як синоніми, деякі люди розрізняють, кажучи, що масова культура розкриває культурний продукт або напрямок, який поширюється на маси, часто на весь світ. Масова культура часто прописана в засобах масової інформації, і в переважній більшості випадків вона заохочується галузями з метою отримання прибутку. Прикладом цього є Coca Cola, MacDonald's, Pizza Hut і т.д.

З іншого боку, популярна культура відноситься до різних проявів, які користуються популярністю і походять з різних регіонів. Він більше пов'язаний з традицією і передається з покоління в покоління.

Різниця між популярною культурою та ерудованою культурою

Ерудована культура, також відома як елітна культура або вища культура, є тією, яка отримана за допомогою досліджень, теоретичних досліджень і емпіричних даних.

На відміну від популярної культури, ерудована культура майже виключно для людей з високим фінансовим становищем. Опери та твори мистецтва є деякими прикладами проявів ерудованої культури.

Докладніше про різницю між популярною культурою та ерудованою культурою.