Індуктивний метод

Що таке індуктивний метод:

Індуктивний метод - це розумовий процес, який для того, щоб досягти знання або демонстрації істини, починається з конкретних фактів, перевірених, і робить загальний висновок.

Це метод, заснований на індукції, тобто розумова операція, що полягає у встановленні універсальної істини або загального посилання на основі знання певної кількості унікальних даних.

Приклад: Всі собаки, які спостерігалися, мали серце.

Тому всі собаки мають серце.

На відміну від індуктивного методу, дедуктивний метод не дає нових знань, його висновки зроблені на основі існуючих і неявних знань.

Приклад: У кожного ссавця є серце.

Ну, кожна собака є ссавцем.

Тому всі собаки мають серце.

Інші методи прагнуть отримати знання, шукаючи демонстрації істини через різні форми. Емпіричний метод базується тільки на досвіді, характеризується здоровим глуздом, без будь-яких доказів. Науковий метод, частина систематичного спостереження фактів, досвіду, логічних висновків і доказів.

Є також скептики, які, засновані на скептицизмі, сумніваються в усьому і визнають сумніви єдиним ставленням мудрих.

Дізнайтеся більше про скептицизм.

Френсіс Бекон та індуктивний метод

Френсіс Бекон - англійський філософ і есеїст, який присвятив себе науковій філософії. Він вважається батьком експериментального методу.

У своїх роботах він підкреслює примат фактів стосовно теоретизування і відкидає філософські спекуляції як науково обгрунтовані. Тут обговорюється походження речей і природа матерії.

Бекон стверджує, що без знання немає влади. Його індуктивний метод базувався на спостереженні фактів, через індуктивні міркування, тобто експериментуючи з тим, що можна спостерігати. Науковий емпіризм Бекона пробудив у людині смак до конкретного і досвіду.

Індуктивний метод і дедуктивний метод

Індуктивний метод контрастує з методом, який використовує дедукцію як основний аналітичний інструмент.

Хоча індуктивний метод починається з конкретних випадків, намагаючись досягти загального правила, дедуктивний метод починається з розуміння загального правила для досягнення висновку конкретних випадків.

Іншим важливим аспектом є те, що в багатьох випадках індуктивний метод призводить до невиправданого узагальнення конкретних випадків, що не завжди можна вважати істинним. Це не відбувається в дедуктивному методі, оскільки використовує процес приміщень, щоб прийти до висновку.

Дізнайтеся більше про дедуктивний метод.