Автотрофи

Що таке автотрофи:

Автотрофи - це живі істоти, які виробляють свою власну їжу, тобто вони здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних сполук шляхом фотосинтезу або хемосинтезу.

Слово "автотроф" походить від грецьких термінів autos = own і trophos = продовольство.

Автотрофи - це рослини, водорості та деякі бактерії. Ці істоти складають основу харчового ланцюга і служать їжею для інших живих істот, які не здатні виробляти власну їжу (гетеротрофи).

У харчовому ланцюзі автотрофи називають виробниками, тоді як гетеротрофні організми можуть відігравати роль споживачів або розкладачів.

Автотрофні істоти і фотосинтез

Фотосинтез - це процес, за допомогою якого овочі, автотрофні організми синтезують власну їжу, утворюючи молекули глюкози, які згодом будуть використані для побудови та підтримки їх клітинної діяльності.

Фотосинтез - це хімічне явище, в якому світла енергія перетворюється в хімічну енергію через низку складних хімічних реакцій.

Слово фотосинтез означає складати речовини з світла, де "фото" = світло і "синтез" = синтезувати. Він може бути представлений наступним хімічним рівнянням:

Інші автотрофні істоти, які не виконують фотосинтез, отримують енергію від неорганічних хімічних реакцій, в процесі, званому хіміосинтезом.